Ukončenie zmluvy o spolupráci

Alternatívny názov: Vypovedanie zmluvy o spolupráci

Popis: Ponúkame Vám vzor výpovede zmluvy o spolupráci, ktorú podáva jedna zo strán bez udania dôvodu na základe zmluvy a s výpovednou lehotou dva mesiace.

vložené 9.júla 2010 14:21 | zobrazené: 60 696x | stiahnuté: 3 873x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Ukončenie zmluvy o spolupráci

XYZ a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 987654321
Spisová značka: 1234AB
Zastúpená: Miroslav Pekný

ABC a.s.
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
IČO: 12345678
Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka: 123/A
Zastúpená: Ján Vážny

Ukončenie zmluvy o spolupráci

V zmysle článku 5.4 Záverečné ustanovenia Rámcovej zmluvy o obchodnej spolupráci zo dňa 01.07.2010 spoločnosť ABC a.s., ako distribútor, odstupuje od tejto zmluvy bez udania dôvodu s dvojmesačnou výpovednou lehotou, teda k 15.09.2010.

V Bratislave, dňa 15.07.2010

S pozdravom

Ján Vážny
ABC a.s.
konateľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Ukončenie zmluvy o spolupráci
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 28 550 289

Dnes: 1 585

Počet zobrazených vzorov: 17 405 744

Počet stiahnutých vzorov: 1 483 967