Žiadosť o ukončenie zmluvy DIGI TV

Alternatívny názov: Požiadavka o zrušenie zmluvy o pripojení

Popis: Nájdite si vzor žiadosti o ukončenie zmluvy o pripojení a poskytovaní služieb DIGI TV z dôvodu uplynutia ročnej viazanosti.

vložené 13.augusta 2010 14:12 | zobrazené: 172 278x | stiahnuté: 8 024x
Späť
Najprehliadanejší vzor zmluvy v kategórii Najsťahovanejší vzor zmluvy v kategórii
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Žiadosť o ukončenie zmluvy DIGI TV

Ján Vážny, Nábrežná 14, 841 01 Bratislava

DIGI SLOVAKIA s.r.o.
Einsteinova 21
Bratislava 851 01

Ž I A D O S Ť
o ukončenie zmluvy DIGI TV

Hore uvedený, Ján Vážny, Vás týmto žiadam o ukončenie zmluvy č. 1234/2009 o pripojení a poskytovaní služieb DIGI TV od 15.08.2010, z dôvodu uplynutia ročnej viazanosti.

Číslo zmluvy: 1234/2009

V Bratislave dňa 01.08.2010

S pozdravom

Ján Vážny
žiadateľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Žiadosť o ukončenie zmluvy DIGI TV
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 28 958 721

Dnes: 3 633

Počet zobrazených vzorov: 17 633 237

Počet stiahnutých vzorov: 1 484 688